Trung Quốc triển khai hàng loạt các biện pháp hỗ trợ kinh tế

Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, Trung Quốc đang thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp quay trở lại sản xuất.
Mới nhất