Trung Quốc tiếp tục hứng bão lớn sau trận lũ "nghìn năm có một"

Bão In-Fa đổ bộ vào miền đông Trung Quốc hôm 25/7, khiến hơn 100.000 người phải sơ tán, nhiều chuyến bay bị hủy và hoạt động kinh doanh bị gián đoạn.
Mới nhất