video cùng chuyên mục

Trung Quốc: Tạo bẫy để xe bị lún xuống cát và trục lợi

Lối vào nhà vệ sinh công cộng bị cố tình xây ở nơi có cát mềm lún, bẫy các phương tiện chở khách đi qua. Sau khi bánh xe bị lún xuống cát, họ phải nhờ người kéo lên và trả tiền thù lao cao "cắt cổ".