Trúng 250 tấn cá nục, ngư dân thu về 2,4 tỷ đồng sau một chuyến ra khơi

Sau chuyến ra khơi đánh bắt kéo dài 20 ngày, một tàu cá tại Quảng Bình đã thu về khoảng 250 tấn cá nục. Chuyến biển thắng lợi này mang về cho các ngư dân số tiền 2,5 tỷ đồng.
Mới nhất