Trọng Hiếu Idol “quên” kéo khoá quần khi biểu diễn trên truyền hình

Trọng Hiếu Idol “quên” kéo khoá quần khi biểu diễn trên truyền hình (đọc thêm)