Trời rét, đi học muộn, phụ huynh phải bế trẻ mầm non qua tường để vào lớp

Trời rét, đi học muộn, phụ huynh phải bế trẻ mầm non qua tường để vào lớp (đọc thêm)