Trò đùa nghịch của em bé khiến người lớn ngã đau

Em bé với trò đùa nghịch của mình khiến một người lớn trong gia đình bị ngã đau, nhưng trong tình huống này, hẳn là sẽ không ai có thể nổi giận.
Mới nhất