Triệu Quân Sự trốn chạy như thế nào?

Triệu Quân Sự trốn chạy như thế nào sau khi thoát khỏi trạm giam? Đối tượng có gây án trên đường trốn chạy? (đọc thêm)