Trích đoạn Anthony Bourdain ăn bún chả cùng ông Obama tại Hà Nội trong seri "Athony Bourdain - Parts Unknown" (2016)

Trích đoạn Anthony Bourdain ăn bún chả cùng ông Obama tại Hà Nội trong seri "Athony Bourdain - Parts Unknown" (2016) (đọc thêm)