Về trang chủ

Trẻ em tại trung tâm may khẩu trang tặng tuyến đầu chống dịch

Các em còn tự tay làm hàng ngàn chiếc khẩu trang gửi nơi tuyến đầu chống dịch.
Dân trí
Đang xem
Trẻ em tại trung tâm may khẩu trang tặng tuyến đầu chống dịch
01:51

Trẻ em tại trung tâm may khẩu trang tặng tuyến đầu chống dịch

Mới nhất