Trẻ em tại trung tâm may khẩu trang tặng tuyến đầu chống dịch

Các em còn tự tay làm hàng ngàn chiếc khẩu trang gửi nơi tuyến đầu chống dịch.
Mới nhất