Trâu rừng tinh quái chọc thủng lốp xe để thoát khỏi sư tử

Con trâu rừng như có "người mách bảo", đã chủ động dùng cặp sừng nhọn hoắt để chọc vào lốp xe gần đó.
Mới nhất