Trâu rừng châu Phi hợp lực cứu đồng loại khỏi hàm sư tử và cái kết

Những con trâu rừng châu Phi đã có màn hợp lực để cứu đồng loại đang bị một con sư tử cái ngoạm chặt…