Trâu rừng bất lực khi bị đàn chó hoang bao vây, cướp con nhỏ ngay trước mắt

Dù có lợi thế về ngoại hình và sức mạnh, đàn trâu rừng vẫn bị đàn chó hoang châu Phi bao vây, truy đuổi khiến những con trâu rừng con bị giết chết ngay trước mắt mẹ của chúng…
Mới nhất