Trao tiền nhân ái cho 2 hoàn cảnh ở Bạc Liêu.

Trao tiền nhân ái cho 2 hoàn cảnh ở Bạc Liêu. (đọc thêm)