Trao thuốc miễn phí và hướng dẫn sơ cấp cứu trên biển cho ngư dân

Trao thuốc miễn phí và hướng dẫn sơ cấp cứu trên biển cho ngư dân
Mới nhất