Trao hơn 97 triệu đồng đến chị Hùng.

Trao hơn 97 triệu đồng đến chị Hùng. (đọc thêm)