Trao hơn 62 triệu đồng đến ông Sơn.

Trao hơn 62 triệu đồng đến ông Sơn. (đọc thêm)