Trao học bổng Grobest cho học sinh nghèo Bạc Liêu.

Trao học bổng Grobest cho học sinh nghèo Bạc Liêu. (đọc thêm)