Trao gần 90 triệu đồng đến với hai bé mồ côi bố.

Trao gần 90 triệu đồng đến với hai bé mồ côi bố. (đọc thêm)