Trao gần 50 triệu đồng đến gia đình anh Lưu gù.

Trao gần 50 triệu đồng đến gia đình anh Lưu gù. (đọc thêm)