Trao 75 triệu đồng đến với ông Phan Văn Huỳnh

Trao 75 triệu đồng đến với ông Phan Văn Huỳnh (đọc thêm)