video cùng chuyên mục

Trao 36 triệu đồng đến anh Thiện.

Xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.