Trao 260 áo ấm đến học sinh biên giới

Trao 260 áo ấm đến học sinh biên giới (đọc thêm)