Tranh luận về câu chuyện "tai tiếng" và "hot" của bảo hiểm

Nhân vật khách mời của ChatToday số 5 - ông Nguyễn Hoàng Hải - có những chia sẻ về mặt trái của nghề "hot" là nghề bảo hiểm.
Mới nhất