Về trang chủ

Trải nghiệm thực tế trợ lý ảo Chebi Chat để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ

Với xu thế hội nhập của thế giới, ngoại ngữ là một kỹ năng không thể thiếu của nhiều người. Chebi Chat là trợ lý ảo được ra đời nhằm giúp người dùng nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình, gồm tiếng Anh, Trung, Nhật... bằng cách đối thoại với chính trợ lý ảo này.
Dân trí
Đang xem
Trải nghiệm thực tế trợ lý ảo Chebi Chat để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ
04:04

Trải nghiệm thực tế trợ lý ảo Chebi Chat để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ

Mới nhất