Về trang chủ

Trải nghiệm thực tế tính năng lắc smartphone để tắt/mở đèn pin

Shake Flashlight and Camera là ứng dụng , cho phép mở đèn pin trên smartphone chỉ bằng cách lắc nhẹ chiếc thiết bị. Sau đó, để tắt đi đèn flash đã mở, bạn chỉ việc lắc thiết bị thêm một vài lần nữa.
Dân trí
Đang xem
Trải nghiệm thực tế tính năng lắc smartphone để tắt/mở đèn pin
00:17

Trải nghiệm thực tế tính năng lắc smartphone để tắt/mở đèn pin

Mới nhất