Về trang chủ

Tổng Bí thư phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
Dân trí
Đang xem
Tổng Bí thư phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất
19:30

Tổng Bí thư phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất

Mới nhất