Toàn văn phát biểu của ông Tập tại APEC 2017

Toàn văn phát biểu của ông Tập tại APEC 2017 (đọc thêm)