video cùng chuyên mục

Toán tương tác: Đáp án bài đố miếng ghép chữ L tạo hình vuông đặc

Bài toán tương tác sử dụng số lượng miếng ghép hình chữ L ít nhất để tạo được hình vuông đặc tưởng chừng "gây khó" với độc giả nhưng với việc thao tác trực tiếp trên hình, dường như nhiều độc giả có được đáp án chính xác.