video cùng chuyên mục

Toàn cảnh Tháp Kim Mậu

Tháp Kim Mậu là tòa nhà cao nhất ở Trung Quốc kể từ khi hoàn thành vào năm 1999 cho đến năm 2007.