video cùng chuyên mục

Toàn cảnh hoang mạc Mojave

Hoang mạc Mojave chiếm một phần lớn vùng đông nam California và những phần nhỏ hơn của trung California, nam Nevada, và tây bắc Arizona ở Mỹ.