Toàn cảnh hoang mạc Mojave

Hoang mạc Mojave chiếm một phần lớn vùng đông nam California và những phần nhỏ hơn của trung California, nam Nevada, và tây bắc Arizona ở Mỹ.
Mới nhất