Toàn cảnh cầu Longtanhe

Cầu Kochertal của Đức và cầu Longtanhe là hai cây cầu cao thứ 5 trên thế giới.
Mới nhất