Tòa nhà 11 tầng bị đánh sập trong vài giây vì xây dựng trái phép tại Trung Quốc

Tòa nhà 11 tầng bị đánh sập trong vài giây vì xây dựng trái phép tại Trung Quốc (đọc thêm)