Tình nguyện viên, lụi đò, vượt sông đi truy Covid.

Sau một ngày vất vả, trên khuôn mặt chàng sinh viên, dấu vết vành khẩu trang ghì sâu, in hằn thành những đường đỏ ửng nhưng miệng thì cười và mong mọi người khỏe mạnh.
Mới nhất