Tình huống chưa từng có trong 17 năm Đường lên đỉnh Olympia

MC Diệp Chi của Đường lên đỉnh Olympia nói rằng tình huống 4 nhà leo núi bấm chuông cùng lúc và đều trả lời sai là chưa từng có. (đọc thêm)