Về trang chủ

Tìm thấy xác “tàu Titanic Chile” mất tích gần 1 thế kỷ dưới đáy đại dương

Kể từ khi tìm thấy mảnh vỡ từ năm 2010, các nhà khoa học đã tìm ra manh mối và thấy xác của con tàu “Titanic Chile” mất tích gần 1 thế kỷ dưới đáy đại dương.
Dân trí
Đang xem
Tìm thấy xác “tàu Titanic Chile” mất tích gần 1 thế kỷ dưới đáy đại dương
01:38

Tìm thấy xác “tàu Titanic Chile” mất tích gần 1 thế kỷ dưới đáy đại dương

Mới nhất