Tìm thấy lỗ đen gần nhất với Trái đất

Nghiên cứu mới được công bố trên Astronomy & Astrophysics cho biết các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một lỗ đen mới chỉ cách Trái đất khoảng 1.000 năm ánh sáng. (đọc thêm)