Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2020: Choáng ngợp trước hình thể của bà cụ 73 tuổi

Bà cụ Josefina Monasterio (73 tuổi) đến với cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ bằng phần thi trưng trổ... thể hình. (đọc thêm)