Tiêu chuẩn Quốc gia về bánh trung thu: Cơ sở lựa chọn sản phẩm chất lượng

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với bánh nướng (TCVN 12940:2020) và bánh dẻo (TCVN 12941:2020).
Mới nhất