Tiết mục hát ca trù “Hồng hồng tuyết tuyết” của thí sinh Hoàng Lê Mỹ Uyên

Đây là 1 trong 5 tiết mục xuất sắc nhất đêm bán kết tài năng Hoa khôi Ngoại giao 2018 (đọc thêm)