Tiết lộ về ngôi làng biệt lập, cảnh sắc tuyệt đẹp cách xa Hà Nội của riêng đạo diễn Lưu Trọng Ninh với 20 nóc nhà ông dựng nên (Video: Toàn Vũ)

Trong câu chuyện ban sớm, Đạo diễn Lưu Trọng Ninh kể về ngôi làng biệt lập cách Hà Nội hơn 50km của riêng ông và ở đó ông là “trưởng thôn”. Làng được hình thành từ cách đây 2 năm, rộng khoảng 20ha trong một cái hồ 80ha, bao bọc xung quanh là “núi ấp ôm mây, mây ấp núi”. Đọc thêm