Tiết học phòng chống Covid-19 cho trẻ mầm non ở Hà Nội

Sau khi được trở lại trường, bài học đầu tiên cho các bé mầm non Thanh Xuân Trung, Hà Nội là kỹ năng phòng chống dịch Covid-19. (đọc thêm)