Tiếng kêu cứu của chị Chào

Chị Phạm Thị Chào, Bệnh nhược cơ, cần 80 triệu đồng (đọc thêm)