Tiên tri mèo Cass chọn Croatia

Chú mèo tiên tri Cass đã lựa chọn Croatia chiến thắng trước Canada.
Mới nhất