Tiền không phải là thước đo để đánh giá con người - Chung Tũnn

Lồng ghép ý nghĩa nhân văn vào trong các clip hài hước của mình, song Chung Tũnn cũng thường xuyên tạo dựng nên những cái kết bất ngờ để người xem không tài nào đoán ra được. (đọc thêm)