Thương vợ nhưng vì không có tiền chữa trị nên đành đưa về nhà.

Thương vợ nhưng vì không có tiền chữa trị nên đành đưa về nhà. (đọc thêm)