Thương binh Danh Văn Thoại chia sẻ việc làm "bao đồng"

(Dân trí) - Chỉ còn một tay nhưng thương binh Danh Văn Thoại không ngại khó khăn, vất vả. Nhiều năm qua, ông đã làm việc "bao đồng" như vá đường nông thôn, trồng hoa cho dân, hỗ trợ người nghèo...
Mới nhất