Thú vị khoảnh khắc rái cá mẹ dạy bơi cho con

Bơi không phải là điều có trong bản năng của rái cá ngay từ lúc sinh ra, mà chúng cần phải được mẹ của mình hướng dẫn để biết cách bơi