Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2018- 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2018- 2019. (Thực hiện: Hà Cường) (đọc thêm)