Thủ tướng Canada Justin Trudeau diễn xuất trong bộ phim “The Great War” năm 2007

Thủ tướng Canada Justin Trudeau diễn xuất trong bộ phim “The Great War” năm 2007 (đọc thêm)